השמת קבטי"ם / מנבטי"ם ובכירים בביטחון ואבטחה

אדירים ביטחון מספקת שירותי קב"ט /מנב"ט/ יועצי אבטחה לארגונים חברות, מפעלים, גופים ציבורים מרכזי בילוי ועוד.

אדירים מספקת שירותי קב"ט /מנב"ט*/ יועצי אבטחה לארגונים, חברות, מפעלים, גופים ציבורים, מרכזי בילוי ועוד. 

כל אנשי האבטחה הבכירים בחברה עוברים סינונים קפדניים הכוללים מבדקי התאמה לתפקיד.

*מנב"ט הנו מנהל בטחון בעל הסמכה של משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים. קב"ט אינו חייב להיות מנב"ט אך בעל הכשרות וניסיון מוכח בתחום המיועד.

מנבטים