אבטחת מאוימים

אדירים ביטחון- מענה מידי עד שעות בודדות מרגע הקריאה .

אדירים ביטחון ואבטחה מתמחה באבטחת אישי ציבור או אישים הנזקקים לשירותי אבטחה מיוחדים .תהליך אבטחת המאוים הנו תהליך רגיש אשר אמור מצד אחד לאבטח ולשמור על חייו של המאוים ומצד שני להימנע ככל הניתן מלהפריע לאורח החיים השוטף של המאוים ומשפחתו.

באבטחת מאוימים אנו מציבים מאבטחים אישיים אשר עברו הכשרה לרמת אחיד כולל ריענונים והדרכות מאושרות של יחידת המאוימים במשטרת ישראל.

המאוים מקבל סל אבטחה מקיף על פי רמת הסיכון שהוגדרה על ידי משטרת ישראל, הכולל: מאבטח צמוד ,מאבטח זקיף בבית/משרד, לחצן מצוקה למוקד משטרה ואמצעים אלקטרונים/ דיגיטליים אחרים על פי צורך.