אבטחה ממונעת

אדירים ביטחון מתמחה באבטחה ממונעת

אבטחה ממונעת נכונה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים הובילה ל-98% הצלחה במניעת אירועי פריצה/גניבה/נזק באתרים השונים של לקוחותינו!

(*בהשוואה לנתונים משנת 2014 ועד היום)

אבטחה ממונעת /סיירי אבטחה/ אבטחת שטחים גדולים ו/או סיירי מוקד הם חלק מתחומי ההתמחות שלנו: אנו מפעילים ניידות סיור בשטחי ערים ותשתיות ברחבי הארץ ובנוסף מספקים אבטחה ממונעת בשטחים פתוחים/שטחי תשתית קשים ושטחים עירונים.

אבטחה ממונעת

כל סייר נבדק ועובר סינון קפדני לפני כניסתו לעבודה , כאשר צוותי הסיור השונים מבוקרים אחת לשעה דרך מערכת המוקד המבצעי ומסלולי הסיור מתועדים למשך מספר חודשים לצורך תחקירים ולמידה חוזרת של אופי ואיכות האבטחה הממונעת הכוללת.

צוותי הסיור של אדירים לרבות צוותי השטחים הפתוחים מבוקרים אחת לשעה דרך מערכת המוקד המבצעי , מסלולי הסיור מתועדים למשך מספר חודשים לצורך תחקירים ולמידה חוזרת של אופי ואיכות האבטחה הממונעת הכוללת.

אבטחה ממונעת =אבטחה מונעת !

לקביעת פגישת יעוץ בנושא לחצו  כאן  או התקשו 03-9617587