שומרים

שומרים לעבודות ופרוייקטים שונים

שומרים שאינם חמושים לעבודות בפרויקטים ומבנים בהם אין אישור או שאין צורך במאבטח חמוש או ברמת אבטחה מיוחדת. השומרים מוצבים במבני מגורים, משרדים, תשתיות, חברות הייטק ועוד. השומרים המועסקים בחברה בעלי רישיון שומר של משרד המשפטים.

שומרים
שומר