מאבטחים

חברת אדירים מספקת סל אבטחה מקיף הכולל את מכלול מרכיבי האבטחה הדרושים ללקוח.

מאבטחים חמושים ולא חמושים ברמות אבטחה שונות: בודקים בטחונים ,מאבטחים רמה א, מאבטחי מוסדות חינוך, מאבטחי אישים ומאבטחי מאוימים בעלי הכשרה של אגף מאוימים משטרת ישראל.

כלל המאבטחים מחויבים לעמוד ברמת הכשירות וההכשרה הנדרשים על פי חוק.

מאבטחים